Hva er nytt hos Katrinkles

20% salg påspindelsett og votteblokkere !

Nå til og med 1. januar.

Shop Now

Katrinkles er en kvinneeid virksomhet forpliktet til miljømessig bærekraft og sosial rettferdighet i studio og utover.